maanantai 30. marraskuuta 2009

Vaihtoehto kommunismille ja kapitalismille PROUT

Kommunismi ja kapitalismi ovat aikansa eläneet, ihmiskunta ansaitsee nyt jotain parempaa, jotain oikeudenmukaisempaa...

Talousjärjestelmät kuten kommunismi ja uusliberalismin rattaissa ajava kapi­talismi ovat puutteellisuudessaan ky­kenemättömiä vastaamaan ihmiskun­nan fyysisiin, mentaalisiin ja henkisiin tarpeisiin. Kommunismi on keskusjohtoista valtionkapitalismia, jossa yksilönvapaus on uhrattu kokonaan kollektiivisen edun vuoksi, kun taas kapitalismissa yksilön etu käy yhteisen edun edellä. Kommunismissa samapalkkaisuus ja ihmisoikeusloukkaukset sekä henkisyyden, ilmaisuvapauden ja aloitteellisuuden tukahduttaminen johtavat yleiseen tyytymättö­myyteen ja motivaation puutteeseen. Kapitalismin heikkoutena on sen riskialttius lamoille ja itsekkyyteen kannustaminen

Syyt taloudelliseen lamaan: P R Sarkarin mukaan suurin syy lamaan on rikkaiden ja köyhien välinen kuilu. Maailman varallisuus on sijoitettu tuottamattomiin asioihin, etenkin keinotteluvälineeksi " tavallinen kansa menettää ostovoimaisuutensa " tuotantoa vähennettävä " työttömyys kasvaa " ostovoimaisuus vähenee yhä = loputon kierre

Mutta nythän taantuma on hellittämässä? Sahaako kapitalismi - imuroimalla loputkin yhteiskunnan varallisuudesta - oksia altaan, jolloin koko puu kuihtuu sen mukana.

Entä voisiko olla mahdollista yhdistämällä kapitalismin ja kommunismin parhaat puolet luoda uusi talous- ja yhteiskuntajärjestelmä? Ihmiskunnan tarpeet huomioonottaen intialainen sosiologi ja filosofi P R Sarkar kehitti PROUTin (The Progressive Utilization Theory), Edistyksellisen hyödyn­tämisen teorian. Prout on yhteiskunnallis-taloudellinen malli, jonka päämääränä on kaikkien elollis­ten hyvinvointi. Prout pohjautuu osuustoimintaan, ympäristön tasapai­non ylläpitämiseen ja universaaleihin henkisiin arvoihin.

Prout pyrkii takaamaan perustoimeentulon ja ostovoiman, mutta jakaa ylijäämän järkiperäisesti ansioituneisuuden ja tarpeiden mukaan, mikä lisää tyytyväisyyttä ja motivoi pyrkimään eteenpäin. Tulo – ja va­rallisuuserot eivät saa kuitenkaan olla liian suuria, kuten kapitalismissa, siksi Prout vaa­tii, että omaisuudelle ja tuloille on asetettava katto.

Prout kehottaa aineellisen hyödyntämisen lisäksi sekä yksilön, yhteiskunnan että maailmankakkeuden älyllisten, yliluonnollisten ja henkisten voimavarojen hyödyntämiseen niitä tuhlaamatta. Näiden hyödyntämiskeinojen välillä tulisi kuitenkin olla tasapaino; henkisen ja psyykkisen ollessa merkityksellisempiä kuin fyysisen. Kaikkinaisten hyödyntämismenetelmien tulisi vaihdella ajan, paikan ja henkilöiden mukaan ja hyödyntämisen tulisi olla luonteeltaan edistyksellistä.

Sarkarin mukaan ihmiskunnan tulevaisuus riippuu moraalisten ja rauhaarakastavien ihmisten esiinmarssista

Proutist Universal pyrkii toteuttamaan näkemystään toisenlai­sesta maailmasta yhdessä muiden samaan pää­määrään pyrkivien yksilöiden ja yhteisöjen kanssa

Didi Annapurna

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti